loading image
 
ปิด / Close
 
 
Diet & Fitness

อยากสูงฟังทางนี้ แนะเทคนิคออกกำลังกายเพิ่มความสูง

อยากสูงฟังทางนี้ แนะเทคนิคออกกำลังกายเพิ่มความสูง
7 เมษายน 2560
 

นอกจากการกินอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ สารอาหาร ที่ช่วยทำให้สูงแล้ว ตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนการออกกำลังกายให้ถูกวิธี ก็ช่วยเพิ่มความสูงได้ด้วย เพราะแพทย์แผนจีนเชื่อว่าความสูงของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางกรรมพันธุ์ที่พ่อแม่ให้มา ที่แพทย์แผนจีนเรียกว่าทุนแต่กำเนิด และปัจจัยที่มาหลังกำเนิดหรือทุนหลังกำเนิด ในที่นี้หมายถึง ปัจจัยด้านอาหาร สภาพสิ่งแวดล้อม และวิถีการดำเนินชีวิต

โดยหลักสำคัญของการออกกำลังกายเพิ่มความสูงตามศาสตร์แพทย์แผนจีน มีดังนี้

  • การออกกำลังกายจะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ และยังกระตุ้นให้เซลล์ที่สร้างเนื้อกระดูกดึงแคลเซียมจากเลือดมาสร้างกระดูก นอกจากนี้การได้รับแสงแดดอย่างพอเพียงในตอนเช้าหรือเย็น จะช่วยให้มีการสร้างวิตามินดีในร่างกาย เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้น

  • เน้นการออกกำลังกายที่มีการกระโดดโลดเต้น ยืด เหยียด เช่น การเล่นบาสเกตบอล วอลเลย์บอล บัลเล่ต์ ยิมนาสติก กระโดดเชือก ว่ายน้ำ

  • เน้นการออกกำลังกายที่มีการกระโดด ยืดตัว เหยียดตัว เป็นหลักจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นไปที่แผ่นความเจริญเติบโตของกระดูก ซึ่งจะอยู่บริเวณปลายกระดูกแต่ละท่อน จึงช่วยทำให้สูงขึ้นได้เร็วกว่าปกติ และยังช่วยเพิ่มมวลกระดูกและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกด้วย

  • การออกกำลังกายต้องมีแรงกระแทกที่พอเหมาะ ไม่รุนแรงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่อโดยเฉพาะกระดูกส้นเท้าและข้อเข่า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกด้วย

  • การออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างกระดูกด้วย พอๆ กับการได้รับอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและโปรตีน

  • แม้ว่าจะได้รับอาหารที่มีแคลเซียมสูง แต่ถ้าไมได้ออกกำลังกายเลย แคลเซียมที่ได้รับก็ไม่สามารถเอาไปสร้างกระดูกได้เต็มที่ เพราะฉะนั้นควรให้เด็กได้ออกกำลังกายตั้งแต่เล็กๆ พร้อมกับได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน

  • การออกกำลังกายมีผลต่อกระดูก เป็นเหมือนสิ่งกระตุ้นให้ร่างกายสร้างมวลกระดูกให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านความหนาแน่นการแบ่งเซลล์กระดูก และยังช่วยยืดระยะเวลาการปิดตัวของกระดูกได้

  • ห้ามยกของหนัก สะพายเป้หรือกระเป๋าหนักๆ หรือออกกำลังกายประเภทยกน้ำหนัก เพราะจะทำให้การปิดตัวของกระดูกเร็วขึ้น

Source : facebook.com/folkdoctorthailand