loading image
 
ปิด / Close
 
 
News

No PAIN You GAIN ชีวิตดี ไม่มีปวด

No PAIN You GAIN ชีวิตดี ไม่มีปวด
11 พฤษภาคม 2560
 

เพื่อสืบสานพระปณิธานและถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2560 นี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงขอส่งมอบบริการดูแลฟื้นฟู สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับนวัตกรรมการดูแลรักษา ลดอาการปวด ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเข่า อาการปวดเรื้อรังต่างๆ พร้อมรับฟังเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อในเรื่อง “อาการปวดคอ ภัยเงียบใกล้ตัว” และเปิดตัวเทคโนโลยีบำบัดลดปวดล่าสุดกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด ในอีกหนึ่งการเสวนาในหัวข้อ “หยุดโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม” เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

พล.ต.ต.นพ.สุรพล เกษประยูร ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และที่ปรึกษาแผนกคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“เราตั้งใจผสานความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชาร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ และแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการดูแลครอบคลุมทุกปัญหาอาการปวดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งจัดเป็นอาการเจ็บป่วยที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัยและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ ทั้งยังอาจเป็นสาเหตุจุดเริ่มต้นของสาเหตุเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อสืบสานพระปณิธานและถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2560 นี้ ภายใต้แนวคิด No PAIN You GAIN ชีวิตดี ไม่มีปวด ทางโรงพยาบาลจึงขอส่งมอบบริการดูแลรักษาทุกอาการปวด สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาตามมาตรฐานสากล ทำให้ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากงานเสวนาให้ความรู้แล้ว โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังเปิดตัวนวัตกรรมรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมล่าสุด คือ การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial Shockwave Therapy) เป็นเครื่องมือการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เพราะมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้ออมีปัญหากระดูก และมีภาวะปวดเรื้อรังต่างๆ โดยคลื่นกระแทกสามารถลดความเจ็บปวดจากการลดการนำของสารความปวด เร่งขบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง คลื่นกระแทกจะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมตัวเองด้วยการสร้างการบาดเจ็บใหม่ด้วยความเชื่อว่า อาการปวดเรื้อรังมานานเกิดจากร่างกายลืมซ่อมแซมตัวเองและยอมรับอาการปวดที่เกิดขึ้น ซึ่งตามการอ้างอิงจากงานวิจัยหลายฉบับ พบว่า การรักษาในแนวทางนี้ ดีต่ออาการเจ็บป่วยอย่าง ออฟฟิศซินโดรม รองช้ำ ปวดเอ็นร้อยหวาย เทนนิสและกอล์ฟเฟอร์เอลโบวล์ (Tennis and Golfer Elbow)

สำหรับผู้ที่มีอาการปวดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และสนใจเข้ารับการรักษา ฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บปวด สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ หน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยการนัดหมายก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-4763 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

Source : cccthai.org