loading image
 
ปิด / Close
 
 
News

Check Breast Young ยับยั้งมะเร็งเต้านม

Check Breast Young ยับยั้งมะเร็งเต้านม
28 เมษายน 2560
 

ผลวิจัยของ Globalclan ชี้ให้เห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมถึงปีละ 85,000 คน ทั้งที่แท้จริงแล้ว โรคมะเร็งชนิดนี้หากสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้คือปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับมะเร็งเต้านม เพราะยิ่งตรวจพบได้เร็วเท่าไหร่โอกาสรอดชีวิตโดยไม่ต้องตัดเต้านมทิ้งก็จะเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ การสำรวจโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพบว่า กลุ่มผู้หญิงไทยที่อายุต่ำกว่า 35 ปี ไม่ทราบข้อมูลและไม่เห็นถึงความสำคัญของการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ด้วยเห็นว่าโรคนี้มักเกิดเมื่ออายุเกิน 40 ปีขึ้นไปเท่านั้น ทั้งที่แท้จริงแล้ว โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัย

ดังนั้น มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ จึงร่วมกับ บริษัทซาบีน่า จำกัด(มหาชน) และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดตัวแคมเปญ 'Check Breast Young' ที่สยามเซ็นเตอร์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเช็คเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำและเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบัน
คุณสิรยศ สามเสน ประธานกลุ่มนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้จัดกิจกรรม กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมว่า

"ถึงแม้ว่าในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมมากมายจากหลากหลายองค์กร เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยและวิธีการลดโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม แต่ก็เป็นกระแสนิยมในช่วงเวลาเดือนเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงได้ร่วมกับมูลนิธิฯ และบริษัทซาบีน่า จำกัด(มหาชน) จัดแคมเปญ 'Check Breast Young' ขึ้น เพื่อให้คนไทยเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการตรวจเช็คด้วยตนเองเป็นประจำ และเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นและคนวัยหนุ่มสาว"
สำหรับ บริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อโรคมะเร็งเต้านม โดยได้ดำเนินโครงการ 'Sewing Cup Sewing Heart 'เย็บเต้า รวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ภายใต้แบรนด์ชุดชั้นในซาบีน่าเป็นเวลาต่อเนื่องมากว่า 10 ปี จึงได้ให้การสนับสนุนแคมเปญ 'Check Breast Young' เป็นอย่างดี

Source : thaipr.net/health