loading image
 
ปิด / Close
 
 
News

79 ปี รพ.หัวเฉียว โรงพยาบาลเพื่อสังคม

79 ปี รพ.หัวเฉียว โรงพยาบาลเพื่อสังคม
8 พฤษภาคม 2560
 

เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลที่ยืนหยัดเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานถึง 79 ปี ได้ถือโอกาสนี้ทำพิธีเปิดพื้นที่ปรับปรุงใหม่ ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยจัดพื้นที่สำคัญให้เป็น “ศูนย์ฉุกเฉิน” ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต และเป็นที่ตั้งของเครื่องซีทีสแกน 160 สไลด์ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี

พร้อมกันนี้ ภายในงานวันครบรอบ 79 ปีของโรงพยาบาลในครั้งนี้ ยังได้จัดให้มี พิธีกตเวทิตา คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยนักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ซึ่งได้รับทุนเรียนพยาบาลเป็นเวลา 4 ปี มูลค่าทุนละ 400,000 บาท ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงในปัจจุบันในปี 2560 นักศึกษาทุนนี้ก็ได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในโอกาสนี้ ดร.วิเชียร ได้กล่าวว่า “เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมากับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาส ต่อยอดการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเข้าทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลหัวเฉียวต่อไป โดยโรงพยาบาลหัวเฉียวจะยังคงมุ่งมั่นรักษาปณิธานในการเป็นโรงพยาบาลเพื่อรับใช้สังคม ตามปรัชญาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว ต่อไป อย่างมั่นคง”

Source : hc-hospital.com