loading image
 
ปิด / Close
 
 
Food & Recipes

เลือกน้ำมันอย่างไร ดีต่อใจ & สุขภาพ

เลือกน้ำมันอย่างไร ดีต่อใจ & สุขภาพ
29 พฤษภาคม 2560
 

เลือกน้ำมันปรุงอาหารอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ดีต่อสุขภาพหัวใจ …

ต่อคำถามนี้ เรามีคำตอบ จากบทความเรื่อง “น้ำมันแบบไหน ดีต่อใจ ไม่เสี่ยงโรค” โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากกัน

“อย่างแรก ให้จำไว้ว่าน้ำมันพืชทุกชนิดไม่มีคอเลสเตอรอล ส่วนน้ำมันจากสัตว์มีคอเลสเตอรอลสูง ควรหลีกเลี่ยง คราวนี้ก็มาถึงวิธีเลือกน้ำมันพืช น้ำมันพืชแต่ละชนิดมีปริมาณกรดไขมันแต่ละชนิดไม่เท่ากัน กรดไขมันแบ่งได้ 3 ชนิด คือ กรดไขมันอิ่มตัว (SFA) เป็นกรดไขมันชนิดไม่ดีซึ่งได้มาจากไขมันสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ง่าย กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (MUFA) เป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายสร้างเองได้ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (PUFA) เป็นกรดไขมันที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องรับจากอาหาร แต่ถ้ารับมากไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้”

ดังนั้น ผศ.ดร.เรวดี จึงแนะนำต่อว่า น้ำมันพืชที่เราใช้ทำอาหาร ควรเลือกใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูง เพราะกรดไขมันชนิดนี้จะไปลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโดยเฉพาะที่หัวใจ ซึ่งเป็นโรคหัวใจชนิดที่คร่าชีวิตคนเป็นอันดับแรก โดยน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวในสัดส่วนที่มากและมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อย คือ น้ำมันเมล็ดชา น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลาและน้ำมันรำข้าว ตามลำดับ

แต่ใช่ว่าน้ำมันพืชทุกชนิดจะดี และน้ำมันพืชที่ควรหลีกเลี่ยงคือน้ำมันปาล์ม เพราะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ ส่วนน้ำมันมะกอกไม่ควรใช้ทำอาหารด้วยความร้อนสูง เช่น ทอด ผัด เหมาะกับการใช้ทำน้ำสลัดเท่านั้น ส่วนการทอดหรือผัดควรใช้น้ำมันเมล็ดชา น้ำมันคาโนลา หรือน้ำมันรำข้าวแทน ย่อมดีที่สุด

สุดท้าย ผศ.ดร.เรวดี ชี้ให้เห็นว่า สำหรับน้ำมันส่วนใหญ่ที่ใช้ในร้านอาหาร หนีไม่พ้นน้ำมันราคาถูก ดังนั้น หากเป็นไปได้ พยายามทำอาหารกินเองจะดีกว่า จะได้เลือกใช้น้ำมันคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพหัวใจของเราได้

Source : thaiheartfound.org