loading image
 
ปิด / Close
 
 
GALLERY

ออกกำลังกายหน้าคอม บรรเทาอาการปวดเมื่อย จากการทำงาน

23 ธันวาคม 2558
 

จากผลการวิจัยพิสูจน์ว่าการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกว่า 50เปอร์เซ็น เลยต้องพักผ่อนหรือทำกายบริหารเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 

 

ที่มาจาก http://www.doctor.or.th/