loading image
 
ปิด / Close
 
 
Healthy & Lifestyle

สุขภาพหัวใจดี สร้างได้ ในที่ทำงาน

สุขภาพหัวใจดี สร้างได้ ในที่ทำงาน
25 พฤษภาคม 2560
 

เพราะชีวิตคนวัยทำงานส่วนใหญ่ ต้องอยู่ในออฟฟิศไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีการรณรงค์ ให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพหัวใจในที่ทำงาน

และอีกหนึ่งเหตุผล นั่นคือ อัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดติดอันดับ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศมาโดยตลอด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่จัดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ กลุ่มโรค NCDs เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยโรคนี้จะค่อยๆมีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่มีการรักษาควบคุม

ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ในวงการสาธารณะสุขโลกที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจากสถิติผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด มีถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญกว่านั้นคือ กว่า 80% เป็น ประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักนั้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเราทั้งสิ้น ซึ่งหากเราสามารถลด หรือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นกลุ่มโรค NCDs ได้ มากถึง 80% ลดโอกาส ในการเป็นมะเร็งได้ 40% โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2 ได้ถึง 80%

และปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ก่อโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ขาดการออกกำลังกายเป็นประจำ ความเครียด สูบบุหรี่และดื่มสุราจัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดในชีวิตคนทำงานแทบทั้งสิ้น อ้างอิงได้จากสถิติล่าสุด ในทุกๆปีมีประชาชนตายจากโรคหัวใจและอัมพาต จานวน 17.1 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกือบครึ่งของสาเหตุการตายจะเป็นการตายจากโรคเรื้อรังรวมโรคหัวใจและอัมพาต ในกลุ่มผู้มีอายุ 15-69 ปี ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน ร้อยละ 60 ของวัยผู้ใหญ่ ต้องทำงาน และดำเนินชีวิตอยู่ในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้น หากคุณเป็นคนในวัยทำงาน และไม่อยากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เรามี “10 พันธสัญญา รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน” ซึ่งถ้าคุณทำได้ ย่อมช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

1. กินผักสด 2 ฝ่ามือ หรือ ผักสุก 1 ฝ่ามือ ต่อมื้อ และผลไม้รสหวานน้อย 15 คำต่อวัน

2. ลดกินอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด และไม่เติมเครื่องปรุง

3. เดินขึ้นบันไดเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 1 ชั้นทุกวัน

4. เคลื่อนไหวร่างกายไม่น้อยกว่า 5 นาที ทุกๆ 2 ชั่วโมง

5. เดินอย่างน้อย 10,000ก้าวต่อวัน

6. ตั้งใจลดน้ำหนักและหรือรอบเอวลง ในคนที่มีน้าหนักและหรือรอบเอวเกินมาตรฐานค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)

7. ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ด้วยวิธีฝึกหายใจเข้าลึกๆ ออกยาวๆ ประมาณ 15 นาทีต่อวัน

8. วัดค่าความเสี่ยงของตนเอง เช่น ค่าความดันโลหิต ค่าดัชนีมวลกายและรอบเอว อย่างน้อยทุกเดือน

9. งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และลดการดื่มแอลกอฮอล์

10. หากที่ทำงานจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ให้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์

นอกจากพยายามปฏิบัติตามพันธสัญญาแล้ว ควรปฏิบัติตามหลัก 3 . และ 2 . ต่อไปนี้ด้วย

อาหาร เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินน้ำตาลไม่เกิน 4-6 ช้อนชา เกลือน้อยกว่า 1 ช้อนชา ลด ละ เลิก การกินอาหารแปรรูปและอาการสำเร็จรูป ซึ่งจะมีปริมาณโซเดียมสูง

ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายบ้าง ไม่ควรนั่งติดเก้าอี้ทั้งวัน ชักชวนเพื่อร่วมงานทำท่ากายบริหารระหว่างวัน ขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟท์

อารมณ์ ควรควบคุมอารมณ์ระหว่างวันไม่ให้เครียด ถ้ารู้สึกตึงเครียด ให้เดินออกไปนอกออฟฟิศรับอากาศบริสุทธิ์บ้าง หรือถ้ามีเรื่องคิดมาก ให้หาคนที่ไว้ใจ พูดคุย ระบายออกมาบ้าง

สูบบุหรี่ จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ปลอดบุหรี่ ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่

สุรา ลดปริมาณการดื่มสุรา หากต้องดื่มสุราเพื่อสังสรรค์ในการทำงาน ผู้ชาย ไม่ควรเกิน 2 แก้ว ผู้หญิงไม่ควรดื่มเกิน 1 แก้ว ต่อวัน และไม่ควรดื่มทุกวัน

Source : thaincd.com