loading image
 
ปิด / Close
 
 
Highlight Today

เฝ้าระวัง ไข้เลือดออก โรคร้ายมากับฝน

เฝ้าระวัง ไข้เลือดออก โรคร้ายมากับฝน
19 พฤษภาคม 2560
 

ทุกคนทราบดีอยู่แล้วถึงความน่ากลัวและความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออก ที่พรากชีวิตผู้ป่วยหลายคนไปก่อนวัยอันควร และเนื่องจากโรคนี้มีพาหะสำคัญคือยุงลาย ซึ่งฤดูฝน นับเป็นช่วงเวลาที่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ทำให้ช่วงเวลานี้ต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างจริงจัง โดยเบื้องต้น จากข้อมูลของ กรมควบคุมโรค ได้แนะนำให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณแหล่งน้ำขังรอบบ้านและชุมชน ที่สำคัญหากพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ที่มีอาการบ่งชี้ดังต่อไปนี้ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 

  • ไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดงปวดศีรษะ และอาเจียน

  • ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ

  • มีผื่น จุดสีแดง ขึ้นตามตัว แขน ขา หรือถ่ายอุจจาระดำ

  • มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว

  • ตับโต กดแล้วเจ็บบริเวณชายโครงขวา

 

ในการรักษาอาการเบื้องต้น ต้องจำไว้ให้ดีว่า ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล ห้ามให้ยาแอสไพรินเด็ดขาด พยายามดื่มน้ำมากๆหรือดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่าเพื่อเป็นสารน้ำชดเชย และถ้าผู้ป่วยมีการปวดท้อง เซื่องซึม กระสับกระส่าย มือเท้าเย็ฯ ต้องรีบนำตัวส่งแพทย์ให้เร็วที่สุด 

Source : riskcomthai.org