loading image
 
ปิด / Close
 
 
Highlight Today

บุหรี่ ยิ่งสูบ ยิ่งสูญเสีย

บุหรี่ ยิ่งสูบ ยิ่งสูญเสีย
29 พฤษภาคม 2560
 

หากจะพูดถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อตัวผู้สูบ ย่อมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพ จากข้อมูลล่าสุด พบว่า แต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มมากกว่า 8 ล้านคน ในปี ค.ศ.2030 หากไม่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง

ยิ่งในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco – a treat to development” ซึ่ง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้นำมาเป็นแนวทางในการชักชวนเครือข่ายมาร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในประเด็น “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งเรื่องสุขภาพของคนในชาติ ไปจนถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

แล้วบุหรี่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างไร? จากบทวิเคราะห์ของนักวิชาการธนาคารโลก พบว่า กิจการยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและระดับครอบครัว อย่างในระดับมหภาค การสูบบุหรี่ ลดผลิตภาพแรงงานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา โดยผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 30 เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี และโดยเฉลี่ยป่วยจนทำงานไม่ได้เป็นเวลา 2 ปี และอายุสั้นลงคนละ 12 ปี วิกฤตการณ์นี้ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะทำให้ประชากรที่ใช้แรงงานเจ็บป่วยและเสียชีงิตก่อนวัยอันควร ส่วนในระดับครอบครัว ในกลุ่มคนยากจนพบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าประชากรในระดับรายได้อื่นและใช้เงินไปกับการสูบบุหรี่ในสัดส่วนที่สูงมากของรายได้ ที่สุดแล้ว คนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 50,000 คน จากโรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งแน่นอนว่า ในจำนวนนี้ กว่าเป็นกลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนในวัยทำงานที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อีกข้อเท็จจริง ที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน ซึ่งเปิดเผยโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ คือ มีเด็กที่ยังไม่มีรายได้ของตัวเองใช้เงินเกือบสองพันล้านบาทต่อปีในการซื้อบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ 15-18 ปี มีประมาณ 407,813 คน มีค่าซื้อบุหรี่ต่อเดือน ต่อคน ประมาณ 368.3 บาท เป็นเงินค่าซื้อบุหรี่ต่อปีถึง 1,800 ล้านบาท

ด้วยผลเสียทั้งต่อตัวเองและเศรษฐกิจที่กล่าวมาทั้งหมด นำสู่การคิดคำนวณจำนวนเงิน ถ้าคุณเลิกสูบบุหรี่ได้ในวันนี้ ภายใน 1 ปี คุณจะมีเงินเหลือเก็บ และสร้างสิ่งดีๆอะไรให้เกิดขึ้นกับคนที่รักคุณและคนที่คุณรักได้บ้าง

บุหรี่ 1 ซอง ราคาประมาณ 86 บาท ถ้าสูบวันละ 1 ซอง เสียเงินเดือนละ 2,580 บาท หรือ 1 ปี เสียเงิน 30,960 บาท แต่ถ้าคุณเลิกสูบบุหรี่ เงิน 30,960 บาท ของคุณจะได้นำไปใช้จ่ายสิ่งของจำเป็นอื่นให้กับครอบครัว

คุณจะมีเงินเพิ่มอย่างน้อยวันละ 20-40 บาท เพื่อซื้อนม ผลไม้ ให้ลูก

คุณจะมีเงินเพิ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 210 280 บาท เก็บไว้กินอาหารมื้อพิเศษกับครอบครัว

คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นเดือนละเกือบ 1,000 บาท สำหรับใช้เป็นค่าน้ำค่าไฟ ให้ครอบครัว

คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นปีละ 12,000 – 15,000 บาท เพื่อซื้อของที่คุณอยากได้

ขณะที่ คุณประหยัดค่ารักษาตัวจากโรคร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไปหลายแสนบาท ครอบครัวของคุณไม่ต้องสูญเสียคุณไปก่อนเวลาซึ่งนับเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ลดโอกาสที่คนในครอบครัวจะล้มป่วยจากการเป็นผู้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง

รู้อย่างนี้แล้ว เลิกสูบบุหรี่ ดีไหม?

Source : ashthailand.or.th