loading image
 
ปิด / Close
 
 
Other

7 วิธีง่ายๆ หลีกเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่า

7 วิธีง่ายๆ หลีกเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่า
26 พฤษภาคม 2560
 

ในช่วงฤดูฝนนอกจากต้องระวังโรคที่มากับน้ำท่วมขังแล้ว อันตรายที่ควรต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือ ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า เนื่องจากหลายพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดฟ้าผ่า ไม่ว่าจะเป็น ดาดฟ้า ถนน ต้นไม้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นสายล่อฟ้า ซึ่งฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด และยังก่อให้เกิดอันตายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงควรระมัดระวังและป้องกันอันตราย ดังวิธีต่อไปนี้

 

1.เมื่ออยู่ในที่โล่ง ในทุ่งราบ หรือบริเวณป่าเขา เมื่อมีฝนตกฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ข้อห้าม คือ ไม่ควรอยู่ในที่ต่ำ เพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ดังนั้นเมื่ออยู่ในบริเวณดังกล่าว  ควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้าแต่ไม่ควรนอนราบกับพื้น เนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อไฟฟ้า และม่ควรอยู่ในที่โดดเดี่ยว หรืออยู่สูงกว่าสภาพสิ่งแวดล้อม

 

2.ไม่ควรอยู่ใกล้กับวัตถุที่เป็นตัวนำสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน้ำ แนวรั้วบ้าน รถแทรกเตอร์ จักรยานยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ทำสวนทุกชนิด รางรถไฟ ต้นไม้สูง ต้นไม้โดดเดี่ยวในที่แจ้ง

 

3.ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ฯ และควรงดใช้โทรศัพท์มือถือ

 

4.ไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่แจ้ง หรือถือวัตถุโลหะ เช่น ร่ม ฯลฯ ในขณะเกิดปรากฏพายุฝนฟ้าคะนอง

 

5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำ เพราะเป็นตัวนำไฟฟ้า และเสี่ยงที่จะถูกไฟดูดได้

 

6.หลีกเลี่ยงการหลบในเขตที่สิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรง เพราะในช่วงฝนฟ้าคะนองร่วมถึงฟ้าผ่า เช่น ป้ายโฆษณา

 

7.ตรวจสอบข้อมูลพยาการณ์อากาศ เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศ หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้านในขณะที่ฝนตกคะนอง

 

ทั้งนี้ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นภายใต้ก้อนเมฆฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนจำนวนมาก เคลื่อนที่กันไปมาระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก มีพลังงานสูงมากๆ จนอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ บ้านเรือน ซึ่งการเกิดฟ้าผ่าเป็นเรื่องที่ไมาสามารถบังคับได้ สิ่งสำคัญคือการหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าดัง 7 วิธี ตามที่กล่าวมานี้

 

ข้อมูลจาก : thaihealth