loading image
 
ปิด / Close
 
 
Other

เห็ดพิษ ทานผิดอาจถึงตาย

เห็ดพิษ ทานผิดอาจถึงตาย
24 พฤษภาคม 2560
 

เห็ดเป็นอาหารสุขภาพ และได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ที่มีความเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของเห็ด จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีเห็ดมากมายหลายชนิดให้เลือกทาน แต่นอกจากประโยชน์แล้ว เห็ดบางชนิดยังมีพิษแอบแฝง หากทานแบบไม่ระวังอาจอันตายถึงชีวิตได้

 

ปัญหาจากกการทานเห็ดที่มีพิษเกิดจาก ผู้ที่ทานไม่รู้จักเห็นชนิดนั้น เพราะเห็ดที่เกิดทั่วไปในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด และในเห็ดพิษอาจมีสารชีวพิษอยู่หลายชนิด ตามพื้นที่ที่เห็ดงอก โดยเห็ดพิษในไทยที่มีพิษร้ายแรงที่สุด หากทานเข้าไปแล้วอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ที่พบได้บ่อย คือ เห็ดระโงกหิน เห็ดระงากหรือเห็ดสะงาก และเห็ดไข่ตายซาก

 

ซึ่งผู้ที่ทานเห็ดพิษเข้าไป จะมีอาการดังนี้ อาการแรก คือ รู้สึกคลื่นไส้ และอาเจียน ส่วนอาการรองลงมา คือ  ถ่ายเหลว ปวดท้อง มักจะเกิดขึ้นหลังกินแล้วประมาณ 20 นาที-24 ชั่วโมง ในรายที่อาการรุนแรง จะเสียชีวิตได้ภายใน 1-8 วัน เพราะภาวะตับวาย-ไตวาย

 

วิธีช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น คือ ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมาให้หมด โดยการล้วงคอหรือกรอก "ไข่ขาว" เพื่อลดการดูดซึมพิษเข้าร่างกาย จากนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาล หรือ สถานีอนามัยใกล้บ้านทันที

 

ทั้งมี เห็ดพิษ และเห็ดที่ทานได้นั้น ในบางชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก วิธีสังเกตเบื้องต้น เห็ดพิษส่วนใหญ่จะงอกงามในป่า มีลักษณะก้านสูง ลำต้นโป่งพองออก สีผิวของหมวกเห็ดมีหลายสี เช่น สีมะนาวถึงสีส้ม สีขาวถึงสีเหลือง โดยที่ผิวของหมวกเห็ดจะมีเยื่อหุ้มดอกเห็ดเหลืออยู่ในลักษณะที่ดึงออกได้ หรือเป็นสะเก็ดติดอยู่ ครีบเห็ดแยกออกจากกันชัดเจน มักมีสีขาว บางชนิดสีแดงหรือสีเขียวอมเหลือง สปอร์ใหญ่มีสีขาวหรือสีอ่อน มีลักษณะใส ๆ รูปไข่กว้าง เห็ดพิษแม้จะปรุงสุกแล้ว พิษจะยังอยู่ เนื่องจากความร้อนทำลายไม่ได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงไม่ควรบริโภคเห็ดที่ไม่รู้จัก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค 1422

 

ข้อมูลจาก : thaihealth