loading image
 
ปิด / Close
 
 
Other

รู้ทันภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

รู้ทันภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
23 พฤษภาคม 2560
 

คุณแม่หลังคลอดต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งเรื่องรูปร่างและฮอร์โมน โดยอาการนี้ พบได้ถึง 1 ใน 6 ของของคุณแม่หลังคลอด และประมาณ 10-15 % สามารถพบอาการนี้ตั้งแต่ช่วง 2-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

 

อาการซึมเศร้าหลังคลอด สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่หลายท่าน ซึ่งสามารถสังเกตุอาการได้ง่ายๆ มีอารมณ์แปรปรวนหรือมักหงุดหงิดได้ง่าย รู้สึกเศร้า วิตกกังวล เบื่ออาหาร เหนื่อยล้า หรือมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกน้อยมากเกินไป มีอาการนอนไม่หลับ มีความกังวลเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อย

 

โดยโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่าเร่งด่วน เนื่องจากอาการของโรคจะหายไปได้ในไม่ช้า เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นาน จะทำให้อาการของโรคซับซ้อนและรักษายากขึ้น ในผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการซึมเศร้าแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อย ไปถึงความรุนแรงมากที่อาจทำให้มีอาการอยากทำร้ายลูกตัวเองเกิดขึ้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ระดับฮอร์โมนที่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังคลอด จนไม่สามารถตรวจพบในกระแสเลือด แต่ก็ยังไม่ใช่สาเหตุที่แน่ชัด คาดว่าสาเหตุหลักๆ น่าจะเกิดจากการสั่งการของสมองและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย

 

แต่ในบางกรณีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อาจเกิดจากปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่คุณแม่อาจรับมือไม่ไหวก็เป็นได้ เช่น มีประวัติเคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล หรือเคยมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น เคยถูกกระทำทารุณ หย่าร้าง หรือการเสียชีวิต รวมถึงการมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือในระหว่างการคลอด เช่น ลูกคลอดก่อนกำหนดและไม่แข็งแรง ครอบครัวมีปัญหาทางด้านการเงินจนทำให้เกิดความเครียด ไม่สามารถให้นมบุตรได้ หรือน้ำนมไม่ไหล ลูกเลี้ยงยากหรือมักงอแงโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่มีคนช่วยดูแลลูก

 

การรักษาโรคซึมเศร้าหลังคลอดนั้น สามารถรักษาได้ด้วยการพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาด้วยการใช้ยา ละได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ เนื่องจากการเลี้ยงดูลูกน้อยนั้น จะทำให้เวลาที่จะได้พักผ่อนลดลง รวมถึงคนเป็นแม่ควรได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่มีความสบายใจส่งผลให้ภาวะเครียดและซึมเศร้าดีขึ้น

 

ข้อมูลจาก : medthai