loading image
 
ปิด / Close
 
 
Surgery

ฉีดสเต็มเซลล์ ไม่ช่วยชะลอวัยแถมยังเสี่ยงมะเร็ง

ฉีดสเต็มเซลล์  ไม่ช่วยชะลอวัยแถมยังเสี่ยงมะเร็ง
16 สิงหาคม 2559
 

ในปัจจุบันผู้คนต่างตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ โดยนักวิจัยจากหลายๆแห่งได้พยายามศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์เพื่อมาใช้ในการรักษาโรค แต่การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ยังมีข้อจำกัดอยู่มากมาย และในการรักษานั้นต้องใช้เซลล์จากไขกระดูกของผู้ป่วยหรือไขกระดูกของพี่น้องผู้ป่วย เพื่อนำมารักษาโรคทางระบบโลหิตวิทยาบางโรคเท่านั้น ยังไม่มีผลการศึกษาที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าสามารถนำสเต็มเซลล์มาใช้รักษาในเรื่องของการชะลอวัย

 

มารู้จักกับสเต็มเซลล์

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด คือ เป็นเซลล์อ่อนที่ไม่มีหน้าที่ของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ และ พร้อมจะเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจงได้ หรือกลายเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆในร่างกายได้

 

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) พบได้จากตัวอ่อนระยะ blastocyst และในเนื้อเยื่อที่โตเต็มวัย เช่น เลือด ฟันน้ำนม ผิวหนัง สายสะดือ ไขกระดูก โดยสเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด จากไขกระดูกในผู้ใหญ่นั้นมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ในระบบเลือด รวมถึงเซลล์ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วย ดังนั้นไขกระดูกจึงมีความสำคัญมากในทางการแพทย์

 

โดยปกติเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของมนุษย์จะทำหน้าที่จำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่ย้อนกลับมาเป็น สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด อีก ตัวอย่างของเซลล์ที่พัฒนาไปจนสุดทางจนเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น เซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์เหล่านี้เมื่อตายไปแล้ว จะไม่มีเซลล์ใหม่มาทดแทนได้อีก

 

ปัจจุบันได้มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมากมายที่สนใจในการนำสเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในการรักษาโรค ซึ่งในทางการแพทย์ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติของแพทย์สำหรับรักษาโรคต่าง ๆ ยกเว้นโรคทางโลหิตวิทยา 5 โรค ได้แก่

-โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว

 -โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

-โรคไขกระดูกฝ่อ

-โรคมะเร็ง multiple myeloma

-โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย

 

และการนำสเต็มเซลล์มาใช้รักษาอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยที่ได้รับสเต็มเซลล์ อาจเกิดอาการแพ้ เกิดการอุดตันของหลอดเลือด มีการปนเปื้อนของสารเคมี สารโปรตีนแปลกปลอม เชื้อโรค หรือเซลล์แปลกปลอมในระหว่างกระบวนการเตรียมสเต็มเซลล์ที่ไม่ถูกวิธี เคยมีรายงานการใช้สเต็มเซลล์อย่างไม่ถูกต้องในผู้ป่วยทั้งคนไทยและต่างประเทศ ทำให้ผู้ป่วยเกิดเป็นโรคมะเร็งชนิดร้ายแรงหลังจากเข้ารับการรักษา

ซึ่งในปัจจุบันมีสถานให้บริการชะลอวัยด้วยสเต็มเซลล์หลายแห่งในต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีการรับรองจากทางการแพทย์ว่ารักษาได้จริงดังนั้น ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดี และไม่ควรเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ

 

Source : thaibiotech.info

               wongkarnpat.com